Villkor

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av Chesterfield Sofa Company Ltd och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, riktigheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med respekt. till webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något syfte. Allt du litar på sådan information sker därför helt på din egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med, användningen av denna webbplats .

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av Chesterfield Sofa Company Ltd. Vi har ingen kontroll över arten, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Inkluderandet av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Chesterfield Sofa Company Ltd tar dock inget ansvar för och kommer inte att hållas ansvarigt för att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.